Våra ämnen

Spara favorit 23 mar mars 2016

Vi utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Folkhälsovetenskap

Med folkhälsa avses det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen. Riksdagen har beslutat om nationella folkhälsomål som ska vara vägledande för folkhälsoarbetet i Sverige. För att kunna omsätta de nationella folkhälsomålen i praktiken kommer det att behövas en bred folkhälsokompetens inom olika sektorer och yrkesgrupper.

Idrottsvetenskap

Idrottsvetenskap som ämne spänner över ett brett kunskapsfält som bland annat inrymmer människans fysiologiska och psykologiska funktioner samt hur dessa funktioner påverkar idrottsprestation, hälsa och välbefinnande.

Rehabiliteringsvetenskap

Varför är så många sjukskrivna från jobbet? Beror det på dålig hälsa, dålig moral, på ett alltför stressigt arbetsliv eller på att livspusslet helt enkelt inte går ihop? Rehabiliteringsvetenskap handlar om hur arbetslivet och samhället kan anpassas och individen rustas så att hälsa främjas, ohälsa förebyggs och att de som ändå drabbas av sjukdom eller skada får en väl fungerande rehabilitering.