Jens Heed

Spara favorit 14 jan januari 2016
Jens Heed, Tillväxtverket

Jens Heed, analyschef på Tillväxtverket.

Jens är analyschef på Tillväxtverket och har en bakgrund som konsult inom såväl analys/utvärdering som strategiutveckling inom näringspolitikens område, med uppdrag bland annat för olika regionala turismutvecklingsprojekt. Jens har även arbetat på Regeringskansliet med utvecklandet av den förra regeringens vision "Sverige – det nya matlandet" där han bland annat ansvarade för området matturism. Tillväxtverket ansvarar för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning inom turism.